Разработка веб сайтов Разработка мОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

13-21 мая 2023 г. в рамках выставки “Искусство Китая из коллекции Азербайджанского национального музея искусств”объявляются “Дни открытых дверей”

665
 
 
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin, Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyinin və Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Çin incəsənəti Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyinin kolleksiyasından” adlı sərgi çərçivəsində “Huawei Technologies
Azerbaijan” MMC şirkətinin dəstəyi ilə 13-21 may 2023-cü il tarixlərində “Açıq
qapı günləri” elan edilir.
“Çin incəsənəti Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasından”
sərgisi təkcə tarixi eksponatlar toplusu deyil, həm də ziyarətçilərin Çin xalqının
mədəniyyəti və adət-ənənələri ilə yaxından tanış olması üçün bir fürsətdir.
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin 2016-cı ildən başlanmış
genişmiqyaslı multikultural layihəsinə daxil olan bu sərgi təkcə Çin mədəniyyəti
və incəsənətini sevənlər üçün deyil, həmçinin Çinin mədəni irsi və tarixi haqqında
daha geniş məlumat əldə etmək istəyən hər kəs üçün maraqlıdır.
“Huawei” qonaqlara Çin sivilizasiyasının genişliyini və dərinliyini, qədim
İpək Yolunun canlılığını yaşamağa, iki ölkə arasında qarşılıqlı əməkdaşlığı və
dostluğu dərinləşdirməyə dəstək göstərməkdən məmnundur.
“Huawei” intellektual dünya ilə əlaqə yaratmaq üçün hər bir insana, evə və
təşkilata rəqəmsal texnologiya çatdırmağa səy göstərir.
Qeyd edək ki, “Çin incəsənəti Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin
kolleksiyasından” adlı sərgi çərçivəsində Azərbaycan Dillər Universitetinin
nəzdində fəaliyyət göstərən Konfutsi İnstitutu tərəfindən müxtəlif mövzularda
ustad dərsləri də həyata keçirilməkdədir.
 
В рамках выставки “Искусство Китая из коллекции Азербайджанского
национального музея искусств”, организованной Министерством культуры
Азербайджанской Республики и посольством Китайской Народной
Республики в Азербайджане совместно с Азербайджанским Национальным
музеем искусств, при поддержке компании ООО “Huawei Technologies
Azerbaijan” 13-21 мая 2023 года объявляются “Дни открытых дверей”.
Выставка “Искусство Китая из коллекции Азербайджанского
национального музея искусств” - это не только совокупность исторических
экспонатов, но и возможность для посетителей поближе ознакомиться с
культурой и традициями китайского народа.
Выставка, включенная в широкомасштабный, мультикультурный
проект Азербайджанского Национального музея искусств, начатый в 2016
году, интересна не только любителям китайской культуры и искусства, но и
всем, кто хочет больше узнать о культурном наследии и истории Китая.
Компания “Huawei” рада оказать гостям поддержку в познании широты
и глубины китайской цивилизации, помочь прочувствовать древность
Великого Шёлкового пути, углублении взаимного сотрудничества и дружбы
между двумя странами.
 
Чтобы установить связь с интеллектуальным миром “Huawei”
стремится донести цифровые технологии до каждого человека, дома и
организации.
Отметим, что в рамках выставки “Искусство Китая из коллекции
Азербайджанского национального музея искусств” Институтом Конфуция
при Азербайджанском университете языков также проводятся мастер-классы
по различным темам.
 
From 13 to 21 May, 2023 “Open Days” are announced with the support of
"Huawei Technologies Azerbaijan" LLC within the framework of the exhibition
"Chinese Art from the Collection of the Azerbaijan National Museum of Art",
organized by the Azerbaijan National Museum of Art, the Ministry of Culture of
the Republic of Azerbaijan and the Embassy of the People's Republic of China to
Azerbaijan.
The exhibition "Chinese art from the collection of the Azerbaijan National
Museum of Art" is not only a collection of historical exhibits, but also an
opportunity for visitors to become familiar with the culture and traditions of the
Chinese people.
This exhibition, which is included in the large-scale multicultural project of
the Azerbaijan National Museum of Art, which started in 2016, is interesting not
only for those who love Chinese culture and art, but also for everyone who wants
to get more information about the cultural heritage and history of China.
“Huawei” is pleased to support guests in experiencing the breadth and depth
of Chinese civilization and the vitality of the ancient Silk Road, deepening mutual
cooperation and friendship between the two countries.
“Huawei” strives to bring digital technology to every person, home, and
organization for a fully connected with intelligent world.
It should be noted that within the framework of the exhibition "Chinese Art
from the collection of the Azerbaijan National Museum of Art" in the museum, the
Confucius Institute operating under the Azerbaijan University of Languages
conducts master classes on various topics.
Поделитесь новостью

Если вам понравилась эта новость, не забудьте поделиться ею с друзьями